ÁSZF

Általános Szállítási Feltételek

ÁSZF
Szállítási feltételek

A gyártó cégek Általános szállítási feltételei (ÁSZF) az irányadóak, melyből termékmegrendelés során a Megrendelőre is érvényes részleteket közlök.

A jelen Általános Szállítási Feltételek Horváth Judit E.V.  Zalaegerszeg, Püspöki Grácián utca 9., mint az otletekepitkezoknek.hu honlap tulajdonosa és a termékeket igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Megrendelő az áru megrendelésével és annak visszaigazolásával a jelen ÁSZF-et elfogadja.
Az otletekepitkezoknek.hu–nak jogában áll az ÁSZF-et módosítani, ezért minden vásárlás előtt újra el kell olvasni és elfogadni. A módosítások a megjelenés pillanatától érvényesek.

Cég neve:  Horváth Judit E.V.

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Püspöki Grácián utca 9.

Kereskedő: a terméket értékesítő
Szállító: a termék szállítását végző személy.
Gyártó cég: aki a terméket előállítja.
Megrendelő: Az árut megrendelő személy.
Szerződés nyelve: magyar
Megrendelés: a Megrendelő által küldött írásbeli áruigény, mely tartalmazza a szállítási címet és határidőt is.
Szóbeli, telefonos vagy e-mail útján közölt megrendelések írásbeli visszaigazolás útján vállnak szerződésekké.

Megrendelés:
1. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldök, melyben egyeztetjük a szállítás időpontját is.
2. A termékek megrendelése a termék ellenértékének bankszámlára érkezése után azonnal megkezdődik.
3. Számla kiállítása elektronikusan, utalás napjától számított 8 napon belül, melyet emailben jutatok el a vásárlónak. A vásárló az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.
4. A termékek árának helyszínen való kifizetésére nincs lehetőség.
5. Az eladó fenntartja a jogot a rendelések vagy a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
6. Kiszállítás a megrendelés visszaigazolását követő 1-5 munkanapon belül.

Fizetési feltétel:
Banki átutalással
Az áru átvételekor a gépkocsivezetőnek történő fizetés nem oldható meg!

Áru átvétel, szállítás, tárolás:
A kiválasztott termék helyszínre szállítási díját az árajánlat részletesen tartalmazza.
1. A Megrendelő vállalja, hogy a Szállító fuvareszközéről történő lerakódásban közreműködik.
2. Ha a megrendelő nem tudja megoldani a lerakodást, akkor a Szállító előre egyeztetett díj ellenében – daruzási díj- megoldja. Ez a telken belüli talajra történő lerakódást jelenti raklapos termékek esetében.

3. Házhoz szállítás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény (24 tonna) közlekedésére is alkalmas. Lehetővé teszi a termékek biztonságos, törésmentes elhelyezését. Nem baleset és nem tűzveszélyes hely.
4. A Megrendelő a megrendeléskor közli különleges igényét, mint pl.: útfelbontás, útlezárás, útelterelés, súlykorlátozás stb.
5. Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges (pl. útvonalengedély), ennek beszerzése a Megrendelő feladata.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítás jogszerű végrehajtásához szükséges hatósági díj ellenértéke és az ezen engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó költségek ügyintézési díjként kerülnek kiszámlázásra. Az ügyintézési díj egységesen 5.000 Ft/db (függetlenül az engedély típusától és helyétől), a hatósági engedélyek díja viszont közigazgatási területenként eltérő lehet. Ez a díj utólag kerül kiszámlázásra a pontos adatok alapján.
Ebben az esetben a szállítás teljesítése a megfelelő engedélyek beszerzésének függvényében 8 munkanap is lehet (illetékes hivataloktól függően).
6. A Megrendelő köteles a megjelölt címen és a visszaigazolt időben a kiszállított terméket átvenni.
7. A Megrendelő hibájából szükségessé váló újabb szállítás költsége a Megrendelőt terheli.
8. Sérült termék esetében a Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy az árut ne vegye át. A hiba, sérülés tényét mindenképpen fel kell tüntetni a szállítólevélen és az árut szállító sofőrrel is alá kell íratni.
9. Alapanyaghiány, gyártási probléma stb. miatt nagyon ritka esetben a megrendelés határideje növekedhet. Amennyiben a teljesítés bármilyen vis major ok miatt merül fel, úgy az Eladót semminemű felelősség nem terheli.
10. Az árak egy helyszínre történő szállítást foglalnak magukban, mely az ország egész területére érvényes – a fenti feltételek figyelembevételével. Az ingyenes helyszínre szállítás feltételei termékenként eltérő, ezért ezt mindig az árajánlat tartalmazza.
11. A díjmentes kiszállítási tételnél kisebb mennyiségek esetében fuvarköltség kerül felszámításra, mely az árajánlatban előre megtalálható.
12. Az árak, amennyiben a megrendelés eléri a díjmentes fuvarozási mennyiséget, a megadott szállítási címig tartalmazzák a fuvarozás költségét. Telekre, emeletre való be-/illetve felhordás a megrendelő feladata!
A csomagolási, raklap, lerakódás díja külön kerül felszámolásra. Ez a megrendelt áru fajtájától, mennyiségétől és az átvétel módjától függ, a konkrét összeget az árajánlat mindig tartalmazza.
13. A megrendelő vagy megbízottja köteles biztosítani az áru átvételét és lerakását a szállítási címre történő megérkezéstől számított félórán belül, ellenkező esetben minden megkezdett félóra várakozás után várakozási díj kerül felszámításra.
14. A helyszínre szállítás hétvégén és ünnepnapokon szünetel.
15. A Megrendelő, illetve megbízottja az áru mennyiségét és minőségét az átadás-átvételkor nyomban köteles ellenőrizni, esetleges kifogását a szállítólevélen feltünteti. ( Jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel, pontos dátummal ellátja – év, hónap, nap, óra- és aláírja.)
16. A Megrendelő az áru átvételét a szállítólevélen aláírásával és személyi igazolványának feltüntetésével igazolja.
17. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után nem fogadok el.

Minőségi reklamáció:
1. Az átvételkor észre nem vett hibát a Megrendelő a hiba felfedezését követő 1 munkanapon belül írásban köteles jelezni.
2. A hibás terméket felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező felelősség és költség a Megrendelőt terheli.
3. A reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kifogásolt termék neve, mennyisége, vásárlás dátuma, a megtekinthetőség helye, a kapcsolattartó elérhetősége, a minőségi probléma részletes leírása.
4. Fagyveszélyes termékek fuvarozása +5°C alatti időjárási viszonyok között kifejezetten a Megrendelő felelősségére és a Megrendelő fuvareszközével történhet. Kivételes esetben a Gyártó cég külön ajánlat alapján, speciális fuvareszközzel teljesíthet fuvarozási szolgáltatást, amelynek minden költségét a Megrendelő köteles vállalni.
5. Az Eladó nem vállalja a fagyveszélyes időszakban vásárolt fagyveszélyes termékek visszavételét.

Garancia, szavatosság, reklamáció:
A reklamáció, garancia és szavatosság vonatkozásában a  vállalkozó eladási és szállítási feltételei alkalmazkodnak a gyártó, forgalmazó cégek által meghatározott szerződéses feltételekhez, mely termékenként eltérő lehet.
1. A gyártó cégek garantálják, hogy az általuk forgalmazott termékek a hatályos szabvány (magyar illetve EU) előírásainak megfelelnek. A termékekről Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot, Biztonsági Adatlapot, Műszaki Adatlapot állítanak ki, melyek a termék átadásakor kerülnek a Megrendelőhöz.
(Ha véletlenül valamilyen okból kimaradna, a termék használata előtt jelezze, hogy újat küldhessek.)
2. A gyártó cégek nem vállalnak felelősséget olyan termékfelelősségi vagy szavatossági igényért, amely abból adódik, hogy a Megrendelő a terméket nem megfelelő körülmények között tárolta, illetve a minőség-megőrzési időt túllépve használta fel.
3. A garancia érvényesítése a vásárláskor kiállított számla alapján történik.
4. Az Eladó a gyártó cégek garanciavállalásáról a vásárlót tájékoztatja, részére a gyártó garanciavállalásából származó jogokat továbbadja, a vásárlói reklamációt fogadja és azt a gyártók felé továbbítja.
5. A garanciális és szavatossági igényeket az Eladó e-mail útján fogadja és továbbítja őket a gyártó vagy forgalmazó felé. A beérkezett reklamációk továbbítása 2 munkanapon belül megtörténik.
6. Átvételkor észre nem vett minőségi hibát a Megrendelő a hiba felfedezését követő 1 munkanapon belül írásban közli. A gyártó cég a minőségi kifogást 8 munkanapon belül kivizsgálja.
A hibás termékeket külön kell tárolni, azokat felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező felelősség és költség a Megrendelőt terheli.

Raklap:
Az értékesített termékek egy része raklapon érkezik, amennyiben szükséges lefóliázva.
1. A termékek szállítása raklap előírásnak megfelelő EUR raklapokon történik.
3.  Termékek raklap betéti díjának költségét az árajánlat tartalmazza.
6. Kérjük szállítás átvételekor a raklapot is ellenőrizni mind mennyiségileg, mind minőségileg. Az esetleges hiányosságokat a szállítólevélen fel kell tüntetni!

Elállás, visszáruzás:
1. A távollevők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 45/2014.(II.25.) Kormányrendelet szabályozza, mely 14 munkanap. A vevő jogosult a megrendelést követően – de még a kiszállítást megelőzően – a vásárlástól elállni. Ezt az igényét írásban kell jeleznie.
Olyan termék értékesítése esetén, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő kivételt képez. (A vevő kérésére előállított színre kevert vakolatok, festékek vagy egyéb módon előállított termék vagy a Vevő megrendelésére az eladó beszállítóinál előállított termékek.)
A téves választásból származó kellemetlenségek elkerülésére az Eladó térítés ellenében színmintával látja el a vásárlót, amennyiben igényli.
Természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza az építési vegyi anyagok, a nem roncsolódó zárral ellátott edényzetben forgalomba hozott műgyantás vakolatok és kenhető szigetelőanyagok, valamint a kémiai biztonságról szóló XXV./2000 számú törvényben meghatározott veszélyes anyagok, vagy veszélyes alapanyagú készítmények.
Ugyanígy a vevőt terheli azon termékek ellenértéke, melyek készleten nem tartott, speciális igényeket kielégítő, külön a vevő kérésére megrendelt termékek.
2. Ha a megrendelő a korábban leszállított árut szeretné visszaszállítani, akkor a visszaküldési szándékát külön előre írásban jelezni kell. A visszaszállítás csak a gépkocsivezetőnél lévő visszaigazolásnak megfelelően történhet. Ebben az esetben a gyártó cégek kezelési költséget számítanak fel.
3. Visszaszállítani csak sértetlen, ép, a szállítási csomagolásban lévő terméket lehet, melynek szavatossági idejéből minimum 3 hónap még hátravan.
4. A gyártó cégek nem vásárolnak vissza egyedi igényekre gyártott terméket pl.: színre kevert vakolatot.

Adatkezelés:
A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szállítással kapcsolatos adatait kezeljük. Ezen információk elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, az áru kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatok miatti teljesítés elmaradásáért felelősséget nem tudok vállalni.
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük.
Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében kizárom  a felelősséget azokért a károkért, amelyeket a Vevő, illetve a közvetített szolgáltatást nyújtó rendszerében felmerülő hiba, vagy külső ok idéz elő.

Termékinformáció, színek:
A honlapon található termék információk, felhasználási útmutatók, gyakorlati alkalmazások a gyártók által megadott adatok alapján legjobb tudásunk szerint lettek összeállítva. A termékek felhasználása előtt feltétlenül el kell olvasni a terméken található gyártói utasításokat. A gyártók a termékek adatait, nevét, összetételét bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják, melyért nem tudok felelősséget vállalni.
Az  üzemeltető mindent elkövet azért, hogy a honlapján megjelenő információk, adatok, árak a lehető legpontosabbak legyenek, azonban az esetleges elírásokból eredő károkért felelősséget nem tud vállalni.
A honlapon szereplő termékek képei néha illusztrációk, a szállított termékek csomagolása egyes esetekben eltérhet tőle.
A képernyőn látható színek eltérhetnek a valóságtól, mely függ a monitor minőségétől és beállításától is. Az oldalakon megjelenő színek tájékoztató jellegűek, melynek a döntés előkészítésében van szerepe. Vásárlás előtt érdemes színkártyán is megtekinteni a kiválasztott színt vagy kis mennyiségű mintát rendelni belőle.

Árak:
A honlapon található árak és az elkészített árajánlatok kizárólag az itt leadott megrendelésekre érvényesek. A megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), forintban vannak megadva és abban is fizetendőek.
Az árváltoztatás jogát fenntartom.

Szerzői tulajdon:
Az Ötletek Építkezőknek honlap tartalma, szövegei, képei a honlapot üzemeltető és beszállító partnerei tulajdonában vannak.
Az otletekepitkezoknek.hu mindenkori és korábbi hírlevelei, hírlevélsorozatai, blogbejegyzései, egyedi termékleírásai szerzői jogi védelem alatt állnak ( 1999. évi LXXXVI. tv. alapján).
A honlap tartalmának másolása csak és kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.
A weboldal tartalma a szerző neve (Horváth Judit – elfoglalt házfelújítók online építőanyag kereskedője) és a forrás (otletekepitkezoknek.hu) megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható.
A forrás megjelölése nélküli vagy írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés – azaz másolás – díjköteles, melynek díja: 100.000 Ft / nap / cikk. A tartalom felhasználásával a felhasználó elfogadja ezt a feltételt. 

 

Hírlevél feliratkozás
A honlapon kezdeményezett hírlevél feliratkozás a feliratkozási feltételek elfogadását jelenti.
A „Küldés” gombra kattintással a hírlevél feliratkozó hozzájárul, hogy a szakmai anyagok mellett a termékeket népszerűsítő hírleveleket ( reklám) küldjek, illetve, hogy az adatokat e célból kezeljek.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljem, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adom ki.
A feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím privát használatú, lévén, hogy a weboldal információi csak magánszemélyeknek szól.
Nem létező e-mail címmel, nem teljes, valótlan nevet megadók törölésre kerülnek a hírlevél olvasók köréből.
A feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a hírlevelek alján található link segítségével.

Kiegészítés:
A fentiekben ismertetett Általános Szállítási és garanciális feltételek a gyártók egyedi szállítási, garanciális és visszavásárlási feltételei, különbség esetén minden esetben felülírják. Mind a gyártók, mind az otletekepitkezoknek.hu fenntartja a változtatás jogát.

Az Ötletek Építkezőknek honlapot a legnagyobb körültekintéssel igyekeztem elkészíteni. A honlap használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért Horváth Judit felelősséget nem vállal!

Az építőanyag kereskedelemben eltöltött több, mint 30 évvel és elégedett vásárlóimmal a hátam mögött garantálom azt, hogy minden esetben a VEVŐ érdekeit tartom a legfontosabbnak.
A rendeléseket gyorsan, precízen kezelem.