Lesz újra szocpol?

Napvilágot látott az új otthonteremtési program

FRISSÍTVE 2012. március!!!

Vékonyvakolat - ház kép
Indul a szocpol
Melynek egyik eleme a szociálpolitikai kedvezmény, melyet újra visszaállítanak.

Mi is ez tulajdonképpen?
Egy vissza nem térítendő lakásvásárlási, lakásépítési állami támogatás.

Nézzük milyen feltételeknek is kell megfelelnie azon szülőknek, akik szeretnék igénybe venni:

Kik vehetik igénybe: (csak a fontosabbak)

 • 40 év alatti párok – mind a két félnek 40 év alattinak kell lennie
 • nincs lakástulajdonuk -se neki, se házastársának, se élettársának, se gyermekének valamint a vele együtt költöző családtagjainak se legyen lakástulajdona vagy állandó lakáshasználati joga, illetve erre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzése (folyamatban se).
  Lakásépítési támogatás igényelhető akkor is, ha az igénylő lakásának lebontását az építésügyi hatóság engedélyezte vagy elrendelte, vagy ha a lakás több mint két éve örökléssel vagy ajándékozással, de haszonélvezettel terhelten került az igénylő tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

 • minden magyar állampolgár vagy olyan személy, akit az állampolgársági törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg.
 • minden olyan személy, aki jogszerűen három hónapot meghaladó időtartamban tartózkodik hazánkban és bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

  Mihez vehető fel ?
  2010. január elseje után kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, vagy az ezt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához – ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
  Az igénylőnek vagy a támogatott személyeknek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük, házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek rendelkeznie kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

  Mi a helyzet ha még nincs gyermekünk?
  Házaspárok már “vállalt” gyermek esetében is igénybe vehetik. Maximum 2 gyermeket lehet előre vállalni. Egy gyermeket 4 éven, kettőt pedig 8 éven belül kell “teljesíteni”.

 • A tervezett gyermekvállalás határidejét új lakás esetében az adásvételi szerződés dátumától, építettnél pedig a használatbavételi engedély kiadásának időpontjától számítják. A határidő terhesség időszakával kitolódhat, ha annak lejártakor a házaspár orvosi papírral igazolja a terhességet.
 • A gyermekvállalás teljesítésének számít, ha a házaspár a határidő előtt gyermeket fogadott örökbe, vagy az egyik fél vér szerinti gyermeke hatósági határozattal utólagosan bekerült a háztartásba.
 • Ha az ígért gyermekvállalás nem vagy csak részben teljesül a jogszabályi határidőig, akkor a meg nem született gyermek után felvett támogatást vissza kell fizetni.
 • Ha a határidő lejártakor a házaspárnak kettőnél kevesebb gyermeke van, az egész támogatást vissza kell fizetni, a vállalási határidő letelte után 60 nappal.
 • Ha egy házaspár a gyermekvállalási határidő előtt elválik, akkor a válásról szóló igazolást 60 napon belül be kell mutatni a hitelintézetnek. Ha ezt elmulasztják, akkor a támogatás összege után a válás napjától számított késedelmi kamatot kell fizetni.
 • Ha a vállalt gyermek azért nem születik meg, mert a házastársak egyike elhunyt, vagy a támogatási szerződés után az egyik fél megváltozott munkaképességűvé vált és ezért nem vállalták a gyermeket, vagy a gyermek a terhesség 24 hete után halva születik, és ezen okok valamelyikét a hitelintézet számára igazolják, akkor az állam a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti, tehát a támogatásokat nem kell visszafizetni.

  A támogatás összege a gyerekek számától függ, illetve a lakás nagyságától.
  Igényelhető összeg: 800.000 és 2.500.0000 Forint között lesz, a fenti feltételek figyelembevételével.

  Két gyermeknél:
  60-75 négyzetméter között: 800 000 Ft
  75-90 négyzetméter között: 1 000 000 Ft
  90 négyzetméter fölött: 1 300 000 Ft

  Három gyermeknél:
  70-85 négyzetméter között: 1 200 000 Ft
  85-100 négyzetméter között: 1 500 000 Ft
  100 négyzetméter fölött: 2 000 000 Ft

  Négy gyermeknél:
  80-95 négyzetméter között: 1 600 000 Ft
  95-110 négyzetméter között: 2 000 000 Ft
  110 négyzetméter fölött: 2 500 000 Ft

  Mennyibe kerülhet a házunk?
  Az építési költség vagy vásárlás esetén annak végösszege maximalizálva lesz azért, hogy luxuslakásokat ne lehessen ennek keretében létrehozni.
  Új lakás építése esetében a támogatás feltétele, hogy az áfa nélkül, a teljes alapterületre számított bekerülési költség ne haladja meg a 300 ezer forintot ( telekár és áfa nélkül ), alacsony energiafogyasztású lakás esetében pedig a 350 ezer forintot. (A kormányrendelet szerint alacsony energiafogyasztásúnak az a lakás minősül, amelynél az egy négyzetméterre számított, fűtésre fordított fajlagos primer energiafogyasztás nem haladja meg az 25kWh-t évente.)

  Energetikai minőség szerinti besorolás
  Energetikai minőség szerinti besorolás
  Energetikai kategóriába sorolják az épületeket, s egy szorzót is figyelembe kell venni, melyet a besorolás függvényében határoznak meg:

 • A energetikai kategóriájú lakás építése esetén: 1,1 szorzót,
 • A+ energiaosztályú lakás építése esetén: 1,2 szorzót,
 • passzív ház építése esetén: 1,3 szorzót kell alkalmazni.

  Erre érdemes odafigyelni:A támogatást kamatokkal együtt 30 napon belül vissza kell fizetni, ha a felépült lakás nem éri el a B energetikai minősítési osztályt.

  Hol igényelhető a lakásépítési támogatás?
  Lakásépítési támogatást a hitelintézeteknél lehet igényelni. A jogosultság megállapítását és a jogosultság mértékét az adásvételi szerződés megkötése után legfeljebb 120 nappal lehet kérni a hitelező banktól, a határidő jogvesztő. Építés esetén a jogosultság megállapítását a használatba vételi engedély kiadása előtt kell kérni.

  A jogosultság elbírálásáért a bank a támogatás összegének 1,5 százalékát, de legfeljebb 30 ezer forintot kérhet díjként. Ez az összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját! Ha a támogatottnak az adott banknál lakáscélú hitele is van, akkor a jogosultság elbírálásáért a bank neki nem számolhat fel díjat. A bank igazolást ad az igénylőnek a kérelem benyújtásáról és tájékoztatja az elbírálás várható időtartamáról.

  A támogatást új lakás vásárlása esetén egy összegben, építésnél a készültségi fokkal arányosan (helyszínen ellenőrzik), utólagosan kell kiutalni.

  A támogatás igénybe vételével az ingatlanra 10 éves időtartamra a magyar állam javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be, a bejegyeztetést a hitelintézet kezdeményezi.

  Kell-e számla?
  A felmerülő költségeket számlával kell igazolni.
  A támogatás igénybe vételéhez benyújtott költségigazolásokat a bank akkor fogadhatja el, ha a benyújtás pillanatában a számla kibocsátója a NAV adatbázisában található adóalany nyilvántartásban szerepel.
  Új lakás építése esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapnál nem régebbi számla fogadható el.
  Ha a hitelintézetnél gyanú merül fel a számlákkal kapcsolatban, felkérheti az adóhatóságot ezek ellenőrzésére.
  A számlákat 5 évig meg kell őrizni!


  Az ide tartozó jogszabály:
  256/2011.(XII.6) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról

  Forrás: hirkozpont.magyarorszag.hu

  Kapcsolódó cikk:

 • Energia tanúsítvány


  Te igénybe veszed / veheted a szocpolt?


  Csodás otthont!

  Horváth Judit
  építkezők, felújítók tanácsadója

  Ötletek Építkezőknek
  Tel: 06 92 / 325-710
  Árajánlatkérés>>


  Ha szeretnéd, hogy építkezés, felújítás előtt álló barátaid is jól döntsenek, küld el nekik is ezt a cikket!

  Többet szeretnél tudni a hőszigetelésről?
  Iratkozz fel hírlevél sorozatunkra!

  Email címem*
  Nevem*
  Mi vár rám*


  Adataidat harmadik félnek nem adjuk ki. A hírlevélről bármikor egy kattintással leiratkozhatsz!


 • Szólj hozzá!

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.